สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

Image Icon
147
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

Image Icon
58
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

Image Icon
130
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

Image Icon
75
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ผอ.นลินี นำทีมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลและการท่องเที่ยว Run To Change Rayong Mini Marathon ณ สวนศรีเมือง-ชุมชนเมืองปากน

ผอ.นลินี นำทีมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลและการท่องเที่ยว Run To Change Rayong Mini Marathon ณ สวนศรีเมือง-ชุมชนเมืองปากน้ำระยอง

Image Icon
50
Image Icon
0
12
09.2564
แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563-2565 ฉบับคัดย่อ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
Image Icon
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
09.2564
15
09.2564
15
09.2564
15
09.2564
Banner Border