อัตราค่าบริการ - Tariff

 

1. Port Dues

Description

Baht/GRT

  • 1.1 Vessel at Anchor Area

0.5

  • 1.2 Vessel at Berth

  • (A) Vessel from 700 - 2,000 GRT

5.0

  • (B) Vessel over 2,000 GRT

8.0

เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
ค่าภาระใช้ร่องน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 Mb. ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
อัตราค่าเรือผ่านร่องน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb. ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border