การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์: 0-3868-3305-8
โทรสาร: 0-3868-3309
คอลเซ็นเตอร์: 02 2072700
Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

เลขที่1 ถนนไอ หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

Image Icon

อีเมล

Mtpportieat@gmail.com

แบบฟอร์มการติดต่อ
Banner Border