Image Icon

24

Image Icon

0

กิจกรรม “อุตสาหกรรมร่วมใจภักษ์ รักแม่น้ำ” นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อุตสาหกรรมร่วมใจภักษ์ รักแม่น้ำ” โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม, ผู้บ

กิจกรรม “อุตสาหกรรมร่วมใจภักษ์ รักแม่น้ำ”

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อุตสาหกรรมร่วมใจภักษ์ รักแม่น้ำ” โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม, ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน กนอ. เข้าร่วมงาน ณ เอเชียทีค ริมเม่น้ำเจ้าพระยา   8 สิงหาคม 2556

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

Image Icon
147
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

Image Icon
58
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

Image Icon
130
Image Icon
0
Banner Border