Image Icon

136

Image Icon

0

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดย นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3 ) นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และพนักงาน กนอ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
20
10.2564
”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

Image Icon
47
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

Image Icon
105
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

Image Icon
65
Image Icon
0
Banner Border