การให้บริการในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
นอกจากการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ การติดต่อสื่อสาร น้ำบริโภค ไฟฟ้าแล้ว ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดยังให้บริการในด้านต่าง ๆ แบบครบวงจรในด้านต่างๆ ด้วย ได้แก่
การบริการขนสินค้า โดยมีท่าเทียบเรือสำหรับเรือสินค้า เพื่อการส่งออกหรือนำเข้าที่มีปริมาณมาก รวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นสินค้าเหลวด้วยท่าเรือมาบตาพุดออกแบบมาเพื่อเป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานสากล ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเรือสินค้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ประกอบไปด้วย :
  1. เรือลากจูง
  2. เรือนำร่อง
  3. เรือรับเชือก
  4. เรือตรวจการณ์
  5. ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ
  6. ไฟนำร่อง
  7. ไฟส่องท่าเทียบเรือ
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ยังมีสำนักงานที่ทำการของหน่วยงานราชการเพื่อความสะดวกในการติดต่อด้านเอกสารต่างๆ หน่วยงานราชการที่มีบนฝั่ง ประกอบด้วย
  1. สำนักงานศุลกากร : ศุลกากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีตรวจตราเรือและสินค้าทั้งขาออกและขาเข้า
  2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : ชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้าประเทศไทยจะต้องรับการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทำการที่ท่าเรือที่เรือจอดเทียบอยู่
  3. สำนักงานตรวจกักกันโรค : หน้าที่หลักของสถานีตรวจกักรวมไปถึงการตรวจเรือสินค้า ตรวจหาโรคติดต่อ ฉีดวัคซีนให้ลูกเรือ และคนบนเรือ ตรวจดูแลความสะอาดของท่าเทียบป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ตรวจกักอาหารนำเข้า พืช และ อื่น ๆ
Banner Border