Image Icon

105

Image Icon

0

ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17) จำนวน 25 คน ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท เอสซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

Image Icon
136
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

Image Icon
47
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

Image Icon
65
Image Icon
0
Banner Border