Image Icon

53

Image Icon

0

”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นำทีมหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สัญจรพบชาวประมง ในโครงการ "รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562" (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยูน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัย การทำประมงอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย และโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

Image Icon
142
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

Image Icon
118
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

Image Icon
66
Image Icon
0
Banner Border