Image Icon

65

Image Icon

0

ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ บริเวณสระน้ำสวนสาธารณะหลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ ต.บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ.ระยอง

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

Image Icon
136
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

”รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562” (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู

Image Icon
47
Image Icon
0
Icon
20
10.2564
ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)

Image Icon
105
Image Icon
0
Banner Border